Zasady przechowywania gazów technicznych

Gazy techniczne są w niektórych branżach zupełnie niezbędne. Warto mieć jednak na uwadze, że niezwykle istotne jest ich odpowiednie przechowywanie. Chodzi tu bowiem o bezpieczeństwo użytkowników danego budynku. Co ciekawe, to zagadnienie regulują przepisy prawa, które obligatoryjnie powinien znać każdy przedsiębiorca, korzystający z gazów technicznych.

Jak powinno się magazynować gazy techniczne?

Zasady przechowywania takich wyrobów określa między innymi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Treść tego aktu prawnego wyznacza podstawowe reguły, dzięki którym możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa w danym obiekcie.

Zgodnie z prawem, zbiorniki z gazem mogą być przechowywane:

  • na otwartej przestrzeni z paletami – wraz z przeznaczonymi do tego pojemnikami o ażurowej konstrukcji,
  • pod zadaszeniem,
  • w wydzielonym pomieszczeniu – musi znaleźć się w nim obowiązkowo sprzęt gaśniczy i ratunkowy.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że chodzi tu o wszelkie formy, tzn. zarówno gaz w butlach, jak i w beczce ciśnieniowej czy naczyniu kriogenicznym. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na ostatnią metodę magazynowania, tzn. w odrębnym pomieszczeniu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ustawodawca wyraźnie zaznacza, że w takiej przestrzeni niedopuszczalne jest napełnianie, konserwowanie i naprawianie zbiorników.

Należy pamiętać, że pomieszczenie przeznaczone do magazynowania musi spełniać określone warunki. Wyznacza je § 12 ust. 1 wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Na jego podstawie można stwierdzić, że przechowywanie nie jest możliwe m.in. w piwnicach, wąskich korytarzach, garażach, na korytarzach, klatach schodowych i tym podobnych przestrzeniach. Co więcej, w takim miejscu grzejniki powinny być zasilane wodą lub parą wodną pochodzącą z zewnętrznych źródeł.