Jak bezpiecznie korzystać z gazu w butli?

Butle gazowe są użytkowane w wielu branżach. Nie jest jednak tajemnicą, że niepoprawne korzystanie z nich może powodować zagrożenie dla użytkowników. Zobacz, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Bezpieczne korzystanie z butli gazowych – o czym musisz pamiętać?

Zaczynając od samego początku, trzeba mieć na uwadze pochodzenie nabywanego gazu w butlach. Wbrew pozorom jest to zupełna podstawa bezpiecznego użytkowania, bez której nie można mówić o eliminacji zagrożenia wybuchem. Samodzielne napełnianie butli (np. na stacjach paliw), wykonane nieumiejętnie i bez uwzględnienia podstawowych zasad, może powodować powstanie nieodpowiednich proporcji między poszczególnymi składnikami gazu. Taka okoliczność zwiększa ryzyko wybuchu.

Idąc o krok dalej, ogromne znaczenie ma również właściwy sposób podłączenia butli. W tym zakresie najlepiej kierować się zaleceniami dystrybutora lub skorzystać z oferowanej obsługi serwisowej. Pamiętaj, że niepoprawne przyłączenie, a także brak sprawdzenia stanu technicznego przewodów to ogromne ryzyko.

Bez wątpienia należy zadbać także o odpowiednie przechowywanie butli gazowej. Chodzi tu m.in. o atmosferę panującą w wybranym pomieszczeniu. Wnętrze musi być suche, a także przewiewne. Temperatura nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Sama butla musi być ulokowana z dala od źródła ciepła (np. kaloryfera), a także jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Oczywiście zabronione jest przechowywanie butli gazowych w pobliżu materiałów łatwopalnych i ognia.

Pamiętaj również, że niezbędne jest dokonywanie przeglądów. Najlepiej, aby sprawdzać stan techniczny butli i wszelkich przewodów co najmniej raz w roku. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą.